tisdag 9 april 2013

Svenska ryggföreningen delar ut ryggskott

En av Svenska Ryggföreningens traditioner genom åren var att dela ut en hedersutnämmelse till en person som i sitt yrke ansågs vara en viktig förebild för att hjälpa ryggsjuka i landet . Detta skedde oftast vid årsmöterna och priset hette " Årets Ryggskott".

Bengt Johansson var 2001 först ut som mottagare av Svenska Ryggföreningens "Årets ryggskott"

"Efter ett mångårigt framgångsrikt arbetande som läkare och forskare för de ryggsjukas bästa
har Bengt Johansson allt mer framstått som de ryggsjukas riddare nummer ett.
Utan nämnvärt egenintresse utmanar han ett bekvämt etablissemang med fakta som stämmer med patienternas verklighet, men föga gynnar de ekonomiska intressen där allting är lätt ".

Vi menar att Bengt J är en läkare som lite tydligare än många andra läkare visar tänkbara fysiska anledningar till ryggproblem. Han ger intryck av att tro på patienterna. Den inställningen har blivit närmast unik i den allt tilltagande "sociala och psykologiska" åsiktsfloran. Framförallt är hans kritik mot SBU och dess psykologiserings-teorier träffsäkra och i fas med verkligheten. Det har patienter nytta av. Det finns visserligen fler som tror på patienternas fysiska bekymmer, men Johansson har erfarenhet och är lite säkrare än andra och är inte rädd att ta en fight med etablissemanget. Det är det inte alla läkare som för närvarande gör. De flesta ligger av någon anledning lågt.

Vad tror Bengt Johansson orsakar ryggproblem ?
Bengt J arbetar med belastningsskador och Whiplashproblem. Enligt min uppfattning är det en del av ryggproblemen men långt ifrån allt. Av Ryggföreningens medlemmar har de flesta medlemmarna andra spinala problem som på god grund måste antagas bero på svagheter och skillnader i ryggkotpelaren som andra inte har. Belastningsskador och muskulösa problem är en del av ryggproblemen men långt ifrån allt.
Det viktiga tycker vi ändå är att det finns läkare som arbetar efter att för patientens bästa ge bra förklaringar och inte som nu är vanligt, fly problemen.


Artikel Svenska Ryggföreningen

Christer Nyberg

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar