tisdag 9 april 2013

Svenska Ryggföreningen medlemsmöte

Medlemsmöte Svenska ryggföreningen
Ett nytt behandlingssätt diskuterades

Intradiscal Electrothermal Therapy (IDET)
Det har under senare åren klargjorts att intervertebraldisken utgör en källa till smärta vid kronisk ryggvärk. Det är därvid framför allt smärtgivande substanser som når diskens yttre lager, som förorsakar sådan nociceptiv smärta. Den säkraste metoden att diagnostisera detta tillstånd är diskografi, varvid patienten vid injektion i smärtgivande disk skall känna igen sin smärta.
Behandlingen av tillståndet kan vara smärtstillande medel, fysikalisk behandling eller kirurgisk behandling, varvid steloperation är vanligast. Resultaten är dock inte särskilt imponerande och särskilt vid steloperation föreligger risk för allvarlig försämring.
Sedan början av 1990-talet har tillkommit en teknik, varvid man för in en elektrod i den symptomgivande disken och värmer upp densamma. I en del fall inom några dagar, ibland efter några veckor kan patienten förbättrats eller bli helt symptomfri.
Metoden kallas Intradiscal Electrothermal Therapy (IDET) och är sedan 1998 en accepterad behandling av Food and Drug Administration i USA.
Metoden tillämpas av en grupp läkare inom Internation Spinal Injection Society (www.spinalinjection.com) vilken f. n. har 2000 medlemmar.
Bland medlemmarna finns sådana kända auktoriteter som röntgenologen Charles Aprill och anatomen Nikolai Bogduk
Ordförande för organisationen är dr Michael Karasek vid Northwest Spine Group, Eugene, Oregon. Dr Karasek har erfarenhet av metoden sedan omkring 1991. Mer om detta kan man läsa på SFOMs hemsida.

Många frågor från åhörarna diskuterades och besvarades.
Föreningen bjöd på kaffe och smörgås. Mötet avslutades kl 18.30.
Svenska Ryggföreningen 2002

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar